Partizanų Vadas Juozas Lukša-Daumantas 1 months ago Juozas Lukša buvo neeilinis kovotojas ir neeilinis vadas. Nuo pirmosios į kovojančių partizanų eiles įsijungimo dienos atliko daugelį rizikingiausių žygių ir tai besąlyginės kovos dvasiai liko ištikimas ligi paskutinės gyvenimo minutės. Redagavo partizanų laikraščius, visoje Lietuvoje lankė partizanų židinius, organizavo visus partizanus apjungiančią bendrą vadovybę, dalyvavo kovojančios rezistencijos vadų suvažiavimuose.


0 Spustelėjimai
0 Unikalių paspaudimų

https://bbf.lt/VAr9p

https://bbf.lt/VAr9p/qr

TOP Šalys

    Operacinė sistema

    Naršyklės

    Įgijimas

    Socialinių tinklų pasidalinimai