Nepriklausomybės akto signatarų leidinius prisimenant: Pranas Dovydaitis - KAVB - Senieji ir reti spaudiniai

Pristatomos KAVB Dokumentinio paveldo tyrimų ir sklaidos centre parengtos personalijų parodos, kuriose atsispindi Nepriklausomybės akto signatarų, iškilių Lietuvos politikos ir kultūros veikėjų, tokių kaip Antanas Smetona, Kazys Bradūnas, Sofija Kymantaitė- Čiurlionienė, Alė Rūta, Augustinas Janulaitis ir kiti. Pateikiami jų kūriniai, informacija apie juos, nuotraukos.You are about to be redirected to another page. We are not responsible for the content of that page or the consequences it may have on you.