Juozas Lukša - Visuotinė lietuvių enciklopedija

vienas žymiausių Lietuvos partizanų vadų. Vyriausio ginkluotųjų pajėgų štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas.You are about to be redirected to another page. We are not responisible for the content of that page or the consequences it may have on you.